Исторически факти

В "Джагфар Тарих" за старата Велика България е записано следното:
“В 605 година Тубджак, след като царувал 15 години, умрял, оставяйки на своя първороден син Бу-Юрган обширно бекство от Учули до река Аксу и от Кук-Куянтау до Джалда...

 

През 1861 г. руския учен Андрей Попов, при изследването на руски летописи, открива именникът на българските ханове

В годините ''особено в последните'' , се изписаха много художествени съчинения за произхода на българите. Сега ще опитаме я преразкажем с факти, документи и археология. А вие ще прецените.

 „Авитохол живя триста години. Родът му бе Дуло, а годината Дилом Твирем“.

Православен календар

Kalendar
                          *  28-11-2021  *

Нагоре